Aktuality

Šamanské bubnování a bourání tábořiště

přidáno: 19. 8. 2019 12:54, autor: Luboš Gável

Vážení rodiče a kamarádi. Letní prázdniny se nezadržitelně blíží ke svému konci. Stejně jako každý rok nás tak čeká nadcházející víkend bourání našeho tábořiště na Vojtěchově. Pokud byste měli čas a chuť nám pomoci, tak budeme moc rádi. Na oplátku nabízíme možnost přespání na tábořišti z pátku 23.8. na sobotu 24.8. spojené se zpíváním u ohně a od 21h šamanské bubnování s Leničkou Macháčkovou. Pokud si přejete zažít tento nevšední zážitek tak dorazte. Občerstvení na sobotní bourání bude zajištěno. Těšíme se na vás.

Výtěžek Country bálu

přidáno: 26. 1. 2019 2:48, autor: Luboš Gável

Na letošním benefičním Country bálu na podporu stavby nové skautské klubovny se vybralo celkem 69.800Kč. Velké díky patří všem návštěvníkům, kteří přispěli ať už na dobrovolném vstupném, tombole či občerstvení.  Za obrovskou podporu děkujeme všem účinkujícím z kapel Občasná sešlost a Fireband ( Lenka Macháčková, Iveta Horáková, Jožka Pololáník, Roman Horák, Marek Servít, Jiří Trávníček), dále taneční skupině Tanzanit ze Žďáru nad Sázavou za skvělou výuku tanců a taneční vystoupení, Vojtovi Žílovi za barmanskou show, Filipovi Koenigovi za moderování, Františkům Macháčkům za ozvučení, výtečným kovbojům Georgovi se Stevem za dokonalé kovbojské vystoupení a konečně Josefu Markušovi -  Chosému za výuku tanců a moderování kovbojského vystoupení. Ti všichni se vzdali nároků na honorář ve prospěch stavby nové klubovny. Za materiální podporu vybavení fotokoutku pak děkujeme půjčovně obleků z Westernového města Šiklův Mlýn. Městu Bystřici nad Pernštejnem děkujeme za bezplatné zapůjčení prostor Kulturního domu, díky čemuž se tato akce mohla vůbec uskutečnit a ředitelce Kulturního domu Věře Hánákové za pomoc s organizací. V neposlední řadě patří dík všem, kteří přispěli do tomboly menšími či většími dary a velkým sponzorům, kteří doposud přispěli na novou skautskou klubovnu -  MegaTec, Mega a Adrex. Věříme, že s vaší podporou se nám nakonec podaří novou klubovnu postavit.


Nové přihlášky

přidáno: 7. 9. 2018 5:56, autor: Luboš Gável


Vážení rodiče.V souvislosti s novelou ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) jsme byli nuceni upravit přihlášky pro naše nové členy. Abychom vám vyplnění přihlášky co nejvíce zjednodušili, tak jsme pro vás připravili možnost stažení elektronické verze přihlášky, kterou můžete vyplnit na počítači, vytisknout, opatřit podpisem a odevzdat oddílovému vedoucímu. Pokud preferujete ruční vyplnění, vyžádejte si přihlášku na pravidelných schůzkách.

Z důvodu GDPR je zavedena možnost zaškrnutí jednotlivých políček SOUHLASŮ se zpracováním údajů. V případě zaškrtnutí zpracování osobních údajů pro marketingové účely se nejedná o souhlas se zasíláním žádných měsíčních newsletterů a nabídek na nákup zboží nebo dokonce použití osobních údajů a fotografií na náborové plakáty. Jedná se pouze o příležitostné informování o nabídkách vhodně využitelných pro skauty, přestože nemusí jít přímo o naši hlavní činnost (například by mohlo jít o informování o zcela nové nabídce pro členy podobné STS, nabídce skautského vybavení poskytovaného partnerskou organizací apod.). V případě, že tento doplňkový souhlas nebude zaškrtnut, budeme zasílat na uvedené emailové adresy pouze informace o akcích, oddílové činnosti apod. V tomto případě se jedná o informování o naší hlavní činnosti, kvůli které je osoba také členem.

Ohledně doplňkových souhlasů se s pořizováním a zveřejňováním audiovizuálních záznamů (fotografií apod.) není naším cílem hromadně zveřejňovat každou pořízenou fotografii, ale pouze výběr podporující a dokumentující naši činnost. Pokud bude moci být fotografie vašeho dítěte umístěna na oddílový web, facebook či oddílovou nástěnku, tak dokumentuje, že se vaše děti aktivně účastní naší skautské činnosti.

Domníváme se, že zaškrtnutí všech volitelných souhlasů přináší členům výhody, proto je doporučujeme zaškrtnout. Nicméně se nejedná o podmínku členství. Na druhou stranu nelze akceptovat, aby člen nebo zákonný zástupce neakceptoval (či nesouhlasil) s obecným zpracováním osobních údajů, které je nezbytné pro samotnou podstatu členství a které zákonný zástupce prostě potvrzuje svým podpisem (bez ohledu na vyznačení či nevyznačení doplňkových souhlasů). Pokud by člen nebo zákonný zástupce odmítl přihlášku podepsat a dodat všechny povinně vyžadované údaje, nemůže se osoba stát členem organizace. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení střediska. Rádi vám zodpovíme všechny případné dotazy.

Přispějte na stavbu nové skautské základny

přidáno: 10. 4. 2018 8:32, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 30. 4. 2018 7:13 ]

Bratři, sestry, rodiče, kamarádi....jak jistě víte, tak se již delší dobu snažíme o stavbu nové skautské klubovny. Projekt je hotov a nyní jsme ve fázi získávání financí, aby navržená stavba mohla být i zrealizována. Jednou z mnoha forem financovaní je i dárcovský projekt, který jsme ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara a Darujme.cz založili. Věříme, že občanská sounáležitost nám pomůže dosáhnout či dokonce překročit částku 100.000Kč, kterou jsme si stanovili jako hranici této sbírky. Stejně jako na stavbu Národního divadla v Praze přispěli občané, kterým nebylo lhostejné vlastenecké cítění, tak i my bystřičtí skauti prosíme všechny, kteří věří, že skautská výchova má smysl, aby nám svým finančním přispěním pomohli ke splnění snu. Nová skautská základna bude kromě bystřických skautů sloužit i spolku Úsměváčci z.s a HO LEZCI Z VYSOČINY,z.s. Nejedná se tedy pouze o projekt jedné zájmové skupin, jak si leckdo myslí. Chceme, aby se skautská základna v Bystřici stala centrem spolkového života, kde se budou moci pořádat i besedy či zážitkové kurzy.Ukažme, že umíme stát při sobě a bojujeme za dobrou věc. Skauting má v Bystřici již téměř stoletou historii, pojďme společně nadělit další generaci to, co nám nejvíce schází - adekvátní zázemí. Děkujeme vám všem za podporu. Přispět můžete zde  

Video z tábora 2017

přidáno: 3. 1. 2018 13:29, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 3. 1. 2018 13:35 ]

Konečně se povedlo sestříhat video z letošního tábora Cesta kolem světa. Tak si ho užijte.

Skautské promo video

přidáno: 6. 11. 2016 12:36, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 6. 11. 2016 12:40 ]

Letošní tábor jsme se snažili zaznamenat na akční kameru a výsledek můžete posoudit v následujícím videu

PŘIDEJTE SE KE SKAUTŮM

přidáno: 7. 9. 2016 6:41, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 19. 8. 2017 4:18 ]


Když se přidá ke skautům, získá vaše dítě především partu kamarádů na celý život. Spolu s ostatními členy oddílu zažije nevšední dobrodružství. Získá mnoho užitečných dovedností a stane se samostatnějším. Skauting tak připravuje člověka na zvládání složitých a nečekaných životních situací. Být členem oddílu znamená tvořit s přáteli lepší svět!

Vedle ostatních volnočasových aktivit pro děti zaujímá skautování zvláštní místo. Skaut není pouze o pohybu a pobytu v přírodě. Není totiž ani pouhým zájmovým kroužkem pro děti. Skauting je především celosvětové hnutí, které se snaží o výchovu dětí a mladých lidí o rozvoj a seberozvoj jejich schopností, dovedností. Ač je pro děti zábavou, jeho poselství a cíle jdou mnohem více do hloubky.

Proto kromě každo týdenních schůzek jsou důležité víkendové výpravy v podobě výletů pro děti či následné vyvrcholení celého skautského roku během letního tábora. Na nich totiž dochází k stmelování dětského kolektivu a vytváří se fungující party přátel, velmi intenzivně se rozvíjí všechny dovednosti a dítě se stává samostatnějším a sebevědomějším. Skautování je nejen zábavou pro děti, ale vysoce propracovaným systémem, jak dítě či mladého člověka připravit na život. Přijďte se podívat na pravidelné schůzky v klubovně na Lužánkách (naproti tenisovým kurtům):

  • Vlčata (chlapci ve věku 7 - 11 let) - pátek od 16:00 - 18:00
  • Světlušky (děvčata ve věku 7 - 11 let) - pátek od 17:00 - 19:00
  • Skauti a skautky (chlapci a děvčata ve věku 12 - 15 let) - pátek 17:30 - 19:30
  • Benjamínci (chlapci a děvčata ve věku 4 - 6 let) - pátek od 16:30 - 18:00

Video YouTube


SKAUTING JE PLNÝ VÝZEV

přidáno: 16. 9. 2015 13:54, autor: Luboš Gável
Skauting v Česku roste už mnoho let bez přestávky, jméno skautingu ve společnosti je dobré, ale
 přesto je třeba o 
skautingu stále mluvit. S rodiči malých neskautů, s kluky a holkami, kteří o skautingu mnoho nevědí, s politiky, s potenciálními dospělými dobrovolníky. „Mluvení“ o skautingu znamená dobře uklizené okolí klubovny, otevřené oddílové výpravy, cesty vlakem se šátkem na krku, zářijové místní skautské akce pro veřejnost a občas třeba i motivační video. A takové právě teď přinášíme.

Komunikační tým Junáka – českého skauta představuje propagační video vystavěné kolem sloganu „Skauting – velké výzvy, nekonečná dobrodružství“. Ukazuje skauting jako prostředí, které před mladého člověka klade výzvy a zároveň mu dává příležitost a chuť je překonávat. Tedy to, co skauting skutečně je, samozřejmě s trochou filmové nadsázky a umělecké zkratky (zkratka je potřeba, delší verze videa měří 39 vteřin). Přinášíme jej právě nyní, v počátku nového skautského roku, v době, kdy se všichni snažíme o skautingu mluvit více než kdy jindy. A toto video tomu může napomoci.

Video YouTube


SKAUT - VÍC NEŽ KROUŽEK

přidáno: 16. 9. 2015 13:37, autor: Luboš Gável

Pravý domácí časopis ve svém 7. čísle přinesl článek o skautingu a nám se líbil natolik, že jsme se rozhodli zveřejnit jeho přepis. Pokud byste chtěli vidět, jak vypadal originální článek, naleznete ho ke stáhnutí níže na této stránce.

Beáta Matyášová

Synovi bylo necelých šest let a my s mužem přemýšleli, na jaký kroužek ho jako předškoláka přihlásíme. Od malinka vnímáme jeho radost z pobytu venku, zálibu v kutilství a lásku k přírodě, rozhodnutí tedy nebylo nijak náročné. Vybrali jsme si nově vzniklou skautskou družinu Tygříků, která nabízela program právě pro děti ve věku 5 až 7 let. Měli jsme štěstí na poslední volné místo, a tak nám v září 2013 vplul do života skaut.

Rodiče do šusťáků

Hned zkraje jsme se dozvěděli, že skaut je víc než běžný kroužek, který většinou obnáší jedno setkání za týden. Od dětí se očekává aktivní účast nejen na oddílových schůzkách, ale také na rodinných výpravách a letním táboře. Zapojení rodičů při předem vypsaných akcích je nezbytné a my ho vnímáme jako bezvadnou příležitost strávit s dětmi a jejich vedoucími báječný den. Někdy se skautský program může zdát časově náročnější, není vždy jednoduché přizpůsobit mu rodinný život, ale i to je zkušenost – jak pro nás, tak pro děti. Výpravy probíhají za jakéhokoliv počasí, pořídili jsme si tedy všichni nepromokavé boty i oblečení a vyrážíme. :-)

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Na skautu oceňujeme, kolik se toho děti naučí – o přírodě, pobytu venku, ale také o sobě. Syn je odmalinka dost soutěživý a opravdu nerad prohrává. Doufali jsme, že před nástupem do školy by mu i s tímto prostředí skautu mohlo pomoci a ano, stalo se. V oddílu se hraje hodně her, děti jsou odměňovány drahokamy, plní úkoly a především jsou nuceny spolupracovat. Když se jednoho dne náš Javůrek (přezdívku má skoro každý :-)) vrátil domů s puchýřem a nadšeně vysvětloval, že když jedno dítě nemělo peníze na autobus, šli pěšky všichni, protože jsou kamarádi, byli jsme na něj pyšní. Jsme rádi, že skaut ho učí stejným hodnotám, které mu toužíme předat sami.

Vypouštění z hnízda

Nejtěžší pro mě jako pro mámu bylo poprvé mu zabalit obrovský batoh se spacákem, karimatkou a ešusem a odevzdat ho na víkend vedoucím. Předtím už měli za sebou přespání v klubovně, ale tentokrát to bylo jiné. Přestože byl duben, počasí tomu neodpovídalo. Hrozná zima a celé dva dny šílený liják. Děti měly být venku a já trnula, jak to chlapeček ustojí. Když se nám v neděli vrátil komplet obalený v blátě, ale nejšťastnější na světě a sebevědomý, že i v této zkoušce obstál, uvědomila jsem si, kolik se toho učíme i my. Pomalinku uvolňujeme sevření a dáváme dítěti důvěru, o kterou tolik stojí. Protože máme dost příležitostí poznat vedoucí zblízka, je to pro nás o hodně jednodušší a jsem si jistá, že i toto náš vztah se synem posiluje.

Táborová brigáda

Vloni absolvovali Tygříci svůj druhý tábor, Javůrek jel ve svých šesti letech poprvé. Přípravy byly skvělé. Maminky napekly buchty, tátové navlékli montérky a celý víkend se u klubovny měřilo, řezalo, hoblovalo, lakovalo a stloukalo. Vyráběli jsme dětem podsady a pořádně si mákli. :-) Nakonec největším zážitkem byla stavba tábora přímo na místě. Protože jsme já ani manžel oddílem neprošli, s otevřenou pusou jsme zírali na zručnost dětí i dospělých a na to, jak jsou skauti soběstační. Za další víkend jsme na louce postavili ohromnou polní kuchyni, venkovní umývárnu, suchý záchod a především desítky stanů nejen pro Tygříky, ale i Světlušky, ke kterým se naši nejmenší přidali. Za celý den, kdy se stavělo, se obě naše děti účastnily a ani chvíli se nenudily. Organizace fantastická, nasazení veliké, jídlo i pití zajištěno, ešusy a nerezové hrnky naprostou samozřejmostí, která nám ovšem chyběla… Skaut ale skautovi půjčí. :-)

Jedeme v tom všichni

Snažili jsme se vedoucím nevolat a nepsat. Občas jsme ale nevydrželi, přiznávám, že po ohromné bouřce jsme měli starost. Nestalo se nic. Naopak, tábor se povedl a děti se vrátily opálené a spokojené. Javůrek nám přivezl čerstvě natrhané maliny, batikované tričko a všechny pohledy, které od nás dostal. „Maminko, první večer jsem plakal, ale to bylo radostí, že na mě myslíte.“ Právě chystáme tábor letošní. Po něm Javůrka v Tygřících vystřídá jeho sestra, která se už nemůže dočkat. A syn půjde k Vlčatům. Věříme, že nás čeká ještě hodně let strávených se skautem, protože na lidech, kteří se kolem něho pohybují, vidíme, že to stojí za to!

Znáte Rychlé šípy a Stínadla?

přidáno: 10. 1. 2015 6:55, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 10. 1. 2015 7:00 ]

V roce 2006 proběhl na Vojtěchově tábor na motivy trilogie Jaroslava Foglara - Dobrodružství v temných uličkách. Klub Rychlých šípů, ztvárněný tehdejšími rovery dohromady s tajemným Širokem, nebezpečnými Vonty a pohnutou historií ježka v kleci strhly ke čtení všechny účastníky tábora. Ale to nebylo vše.....

Podívejte se jak vypadala ta bystřická Stínadla a porovnejte je s těmi pražskými, popsanými zde


1-10 of 14