Aktuality‎ > ‎

Členské příspěvky 2018/2019

přidáno: 7. 11. 2018 3:26, autor: Luboš Gável

Rádi bychom informovali všechny rodiče, že začínáme vybírat členské příspěvky na skautský rok 
2018/2019. I přes rostoucí režijní náklady na pořádané akce, vytápění a energii (vedoucí pracují s dětmi bez nároku na honorář) souhlasila středisková rada s ponecháním částka stejné jako loňský rok, tedy 800Kč na osobu a v případě sourozenců pak 700Kč. V ceně příspěvku je započítán i odběr skautského časopisu a pojištění na skautských akcích. Prosíme rodiče, aby platbu provedli do konce roku nejlépe převodem na střediskový účet 2300361595/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte  a do poznámky kvůli snadnému dohledání i jméno a příjmení dítěte. Další možností je zaplatit vedoucímu oddílu přímo na oddílové schůzce. V případě problémů s platbou lze tuto situaci řešit individuálně po domluvě s vedením střediska.  Děkujeme za včasnou platbu.
Comments