Aktuality‎ > ‎

Nové přihlášky

přidáno: 7. 9. 2018 5:56, autor: Luboš Gável

Vážení rodiče.V souvislosti s novelou ochrany osobních údajů (tzv. GDPR) jsme byli nuceni upravit přihlášky pro naše nové členy. Abychom vám vyplnění přihlášky co nejvíce zjednodušili, tak jsme pro vás připravili možnost stažení elektronické verze přihlášky, kterou můžete vyplnit na počítači, vytisknout, opatřit podpisem a odevzdat oddílovému vedoucímu. Pokud preferujete ruční vyplnění, vyžádejte si přihlášku na pravidelných schůzkách.

Z důvodu GDPR je zavedena možnost zaškrnutí jednotlivých políček SOUHLASŮ se zpracováním údajů. V případě zaškrtnutí zpracování osobních údajů pro marketingové účely se nejedná o souhlas se zasíláním žádných měsíčních newsletterů a nabídek na nákup zboží nebo dokonce použití osobních údajů a fotografií na náborové plakáty. Jedná se pouze o příležitostné informování o nabídkách vhodně využitelných pro skauty, přestože nemusí jít přímo o naši hlavní činnost (například by mohlo jít o informování o zcela nové nabídce pro členy podobné STS, nabídce skautského vybavení poskytovaného partnerskou organizací apod.). V případě, že tento doplňkový souhlas nebude zaškrtnut, budeme zasílat na uvedené emailové adresy pouze informace o akcích, oddílové činnosti apod. V tomto případě se jedná o informování o naší hlavní činnosti, kvůli které je osoba také členem.

Ohledně doplňkových souhlasů se s pořizováním a zveřejňováním audiovizuálních záznamů (fotografií apod.) není naším cílem hromadně zveřejňovat každou pořízenou fotografii, ale pouze výběr podporující a dokumentující naši činnost. Pokud bude moci být fotografie vašeho dítěte umístěna na oddílový web, facebook či oddílovou nástěnku, tak dokumentuje, že se vaše děti aktivně účastní naší skautské činnosti.

Domníváme se, že zaškrtnutí všech volitelných souhlasů přináší členům výhody, proto je doporučujeme zaškrtnout. Nicméně se nejedná o podmínku členství. Na druhou stranu nelze akceptovat, aby člen nebo zákonný zástupce neakceptoval (či nesouhlasil) s obecným zpracováním osobních údajů, které je nezbytné pro samotnou podstatu členství a které zákonný zástupce prostě potvrzuje svým podpisem (bez ohledu na vyznačení či nevyznačení doplňkových souhlasů). Pokud by člen nebo zákonný zástupce odmítl přihlášku podepsat a dodat všechny povinně vyžadované údaje, nemůže se osoba stát členem organizace. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat vedení střediska. Rádi vám zodpovíme všechny případné dotazy.
Ċ
Luboš Gável,
7. 9. 2018 5:56
Comments