Aktuality‎ > ‎

PŘIDEJTE SE KE SKAUTŮM

přidáno: 7. 9. 2016 6:41, autor: Luboš Gável   [ aktualizováno 19. 8. 2017 4:18 ]

Když se přidá ke skautům, získá vaše dítě především partu kamarádů na celý život. Spolu s ostatními členy oddílu zažije nevšední dobrodružství. Získá mnoho užitečných dovedností a stane se samostatnějším. Skauting tak připravuje člověka na zvládání složitých a nečekaných životních situací. Být členem oddílu znamená tvořit s přáteli lepší svět!

Vedle ostatních volnočasových aktivit pro děti zaujímá skautování zvláštní místo. Skaut není pouze o pohybu a pobytu v přírodě. Není totiž ani pouhým zájmovým kroužkem pro děti. Skauting je především celosvětové hnutí, které se snaží o výchovu dětí a mladých lidí o rozvoj a seberozvoj jejich schopností, dovedností. Ač je pro děti zábavou, jeho poselství a cíle jdou mnohem více do hloubky.

Proto kromě každo týdenních schůzek jsou důležité víkendové výpravy v podobě výletů pro děti či následné vyvrcholení celého skautského roku během letního tábora. Na nich totiž dochází k stmelování dětského kolektivu a vytváří se fungující party přátel, velmi intenzivně se rozvíjí všechny dovednosti a dítě se stává samostatnějším a sebevědomějším. Skautování je nejen zábavou pro děti, ale vysoce propracovaným systémem, jak dítě či mladého člověka připravit na život. Přijďte se podívat na pravidelné schůzky v klubovně na Lužánkách (naproti tenisovým kurtům):

  • Vlčata (chlapci ve věku 7 - 11 let) - pátek od 16:00 - 18:00
  • Světlušky (děvčata ve věku 7 - 11 let) - pátek od 17:00 - 19:00
  • Skauti a skautky (chlapci a děvčata ve věku 12 - 15 let) - pátek 17:30 - 19:30
  • Benjamínci (chlapci a děvčata ve věku 4 - 6 let) - pátek od 16:30 - 18:00

Video YouTube


Comments