Kronika‎ > ‎

Závod Vlčat a Světlušek

přidáno: 29. 5. 2018 6:47, autor: Jitka Švandová

Dne 12. května 2018 se konaly závody vlčat a světlušek v Novém Městě na Moravě s názvem „Den v muzeu - tajemství Nového Města.“ Závodů se celkem zúčastnilo 14 družin z Jihlavy, Nového Města na Moravě, Chotěboře a Bystřice nad Pernštejnem. Z našeho střediska Klen se závodů zúčastnily dvě družiny světlušek pod názvem „Skautíci“ a „Rychlé šípy“ a jedna družina vlčat pod názvem „Dvojka“ . Naše mladé účastníky čekal náročný celodenní program s plněním různých úkolů. Při plnění úkolů se hledělo nejen na vědomosti, ale i spolupráci ve skupině a její chování. Jednotlivé stanoviště byly umístěny na různých místech Nového Města. Doprovod družin mimo vedoucích dělali členové pořádajícího střediska Nové Město na Moravě. Celkem bylo 14 stanovišť. Například zdravověda, poznávání topografických značek, chování v silničním provozu a poznávání dopravních značek, osobnosti, zručnost, orientace a další. I přes to, že závod byl dlouhý a fyzicky náročný, naše světlušky i vlčata se celého závodu zúčastnila se ctí. Při konečném hodnocení skončila naše družina světlušek „Skautíci“ na krásném děleném 4. místě s 515 body. Hned v závěsu na 6. místě skončila druhá družina světlušek „ Rychlé šípy“ s 514 body. Družina vlčat „Dvojka“ skončila na 5. místě s 463 body.

                                                                                                                                                                                                       Milda


Comments