O středisku

Junák - český skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s.
Zakladatelem místního skautingu byl rodák z Bystřice Josef Tulis, který na konci roku 1929 založil první oddíl společně se svými přáteli z ulice Malá Branka. Ačkoliv byla skautská organizace třikrát zrušena, tak od roku 1989 pokračuje v Bystřici nepřetržitě dál.

Současné skautské středisko Klen má 108 registrovaných členů, sdružujících se v jednotlivých oddílech. Naše činnost je zaměřena především na dlouhodobou a pravidelnou výchovnou činnost s dětmi a mládeží. Základem jsou pravidelné schůzky, pořádané v naší klubovně na Lužánkách či srubu Pod Horou. Dále jednotlivé oddíly pořádají víkendové akce jako jsou výpravy do přírody, sportovní aktivity, kulturní program či dobrovolnická činnost. Program dětí probíhá v menších skupinkách a je založen na rozvoji klíčových kompetencí, které prostřednictvím vybraných aktivit pozitivně formují osobnost. Středisko Klen pořádá i několik akcí pro veřejnost jako je každoroční rozdávání Betlémského světla, účast na charitativní sbírce Světluška či Skautský den otevřených dveří. Vrcholem skautské činnosti je pak každoroční letní tábor.

Jako středisko jsme si stanovili následující priority programu, jichž se chceme držet:

1) program zaměřený na osobnostní rozvoj a tvůrčí činnost

2) spolupráce se školami a ostatními vzdělávacími subjekty

3) kvalitní zázemí pro členy

4) společenství plné zážitků a přátelství

5) účast na mezinárodních skautských akcích

6) charitativní a dobrovolnická činnost
    

Junák - český skaut, středisko Klen  Bystřice nad Pernštejnem, z.s.
Novoměstská 931
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO: 48895822
Číslo účtu: 2300361595/2010
email: skaut.bystrice@gmail.com


                                                                                                                 
Vůdce střediska
Mgr.Luboš Gável - Upír  mobil: 731 179 242 
email: lubosgavel@skaut.cz            
Zástupce vůdce střediska
Ing. Martin Samek - Sámo mobil: 728 773 108
email: martin.samek@skaut.cz                                                      
   

                                                      
                                                     


Vůdce oddílu vlčat
páteční družina:
Martin Sedlák  - 604 800 084
pondělní družina:
Hynek Juračka  - 731 590 348Vůdce oddílu světlušek
středeční družina:
Milan Chlumský - 603 349 269
Lenka Macháčková - 736 540 894
páteční družina:
Jitka Švandová - 732 547 404
Vůdce oddílu skautů a skautek
Milan Skoupý - 733 320 505
Kateřina Svobodová - 773 497 218


                                          
  
                     

                       Vůdce oddílu Benjamínků
čtvrteční  družina:
Simona Vozdecká - 731 656 474
páteční družina:
Tomáš Ambrož - 602 657 386